Ynys Mon - Anglesey
Gwynedd
Conwy
Sir y Ddinbych - Denbighshire
Sir y Fflint - Flintshire
Ceredigion
Wrecsam - Wrexham
Sir Penfro - Pembrokeshire
Sir Gaerfyrddin - Carmarthenshire
Powys
Abertawe - Swansea
Castell-nedd Port Talbot - Neath Port Talbot
Rhondda Cynon Taf
Merthyr Tudful - Merthyr Tydfil
Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr - Bridgend
Caerffili - Caerphilly
Torfaen
Sir Fynwy - Monmouthshire
Bro Morgannwg - Vale of Glamorgan
Caerdydd - Cardiff
Dinas Casnewydd - Newport